Pożyczka pod zastaw nieruchomości jako łatwy sposób na wyjście z zadłużenia


Pożyczki pod zastaw nieruchomości są dość nową propozycją na naszym rynku usług kredytowych. Choć w swej konstrukcji przypomina już dobrze nam znajome kredyty bankowe udzielane przez standardowe banki. Należy jednakże wskazać na nieco podstawowych rozbieżności.

1-wsza z nich to podmiot, który to jest w stanie przekazać sumy postulowanej pożyczki. Jeśli przy typowym kredycie bankowym tym podmiotem jest bank to jeżeli mówimy o pożyczkach pod zastaw nieruchomości to jest to już podmiot prywatny. W większości wypadków jest to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w przedmiocie przyznawania pożyczek lub pośredniczenia w zbywaniu nieruchomości.

Sprawdzanie historii kredytowej potencjalnego pożyczkobiorcy to kolejna rozbieżność między pożyczką pod zastaw nieruchomości a kredytem hipotecznym pod zastaw działki budowlanej. Bankowe instytucje finansowe chcąc podtrzymać zdrową politykę kredytową są zobligowane do badania i sprawdzenia osób, jakie to są zainteresowane kredytem. Dzięki temu mogą mieć, przynajmniej statystyczne przesłanki aby zakładać, że dług będzie spłacany w sposób należyty.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości funkcjonuje na odrobinę odrębnych zasadach. Pożyczkodawca nie posiada bowiem możności sprawdzenia ewentualnej jednostki zainteresowanej otrzymaniem pożyczki. Nie posiada dostępu do BIK czyli do fundamentalnego sprzętu którym dysponują banki. Z związku z tym potrzebne jest stosowanie solidnych zabezpieczeń spłacenia pożyczki