Kredyt pod zastaw mieszkania najbardziej atrakcyjne propozycje na rynku.

http://podzastaw.org
W aktualnych czasach wysoce wzrosła wartość informacji. Ta osoba, która to wie więcej i zdoła zrobić pożytek z tej informacji jest niezmiernie poszukiwanym rodzajem pracownika na naszym polskim rynku pracy. Posiadana wiedza może być nam też wysoce użyteczna w prywatnym życiu, nie tylko i wyłącznie zawodowym. Dla dużej ilości osób może okazać się szokiem wiadomość, że kredyt pod zastaw mieszkania może zostać przyznany nie tylko przez bank ale również poprzez osobę prywatną.

Ogólnie damy radę wyróżnić dwa rodzaje tego wariantu pożyczki lub kredytu (w języku codziennym przyjęły się obydwie nazwy). Występują pomiędzy nimi konkretne różnice, które mam nadzieję niniejszy artykuł uwypukli. Bank jako firma finansowa udziela kredytu hipotecznego, jest to kredyt celowy (na nabycie domu, zakupienie mieszkania itp.). Z tej też przyczyny środki pochodzące z kredytu mogą być spożytkowane tylko i wyłącznie w sposób ustalony w umowie kredytu. Bank pragnąc zabezpieczyć spłatę udzielonego kredytu formułuje wymóg polegający na dokonaniu wpisu w dziale IV KW nieruchomości tj. hipoteka. Dzięki temu w momencie gdy kredyt nie będzie spłacany, będzie mógł w względnie krótkim czasie spełnić swe roszczenia przez prowadzenie egzekucji z nieruchomości. http://www.iamsport.org

Kredyt pod zastaw mieszkania to także pożyczka pod zastaw nieruchomości. W tym przypadku środki finansowe są przekazywane przez prywatnego inwestora. Umowa pożyczki jest natomiast podpisywana kancelarii notarialnej. Na dodatek pożyczkodawca będzie w stanie się ubezpieczyć przez wpis w części IV KW - hipoteka lub części II ksiąg wieczystych- własność.