Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to osobliwego rodzaju umowa, której główne warunki są określone w regulacjach KC. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność konkretnej sumy pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2-ie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość gotówki lub rzeczy opisanych co do gatunku i takiej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której to suma przekracza 500 zł powinna być zatwierdzona pismem.
przeczytać pełne informacje o pozyczka hipoteczna
Abstrahując od tego na bazie zasady swobody umów strony umowy mają prawo dołożyć następne warunki. Zazwyczaj są to odsetki, które to przyjmuje pożyczkodawca. Ich wielkość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki winna zwracać specjalną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym rodzajem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna oferuje zdefiniowaną kwotę pieniędzy (w większości wypadków są to kwoty rzędu kilkunastu tyś złotych) a pożyczkobiorca obiecuje otrzymaną pożyczkę oddać razem z doliczonymi odsetkami za okres w jakim będzie dysponował środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, że osoba z długami nie posiada dobrej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie uzyska. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc ubezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki ustanawia zabezpieczenie przez wykonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości osób jedynie dostępną.